Schedules


Service No Route Coach Type Fare Departure Time Journey Time
Tenkasi to Chennai Tenkasi to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
17:00 12:15hrs
Tenkasi to Chennai Pavoorchatram to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
17:45 12:00hrs
Tenkasi to Chennai Keelapavoor to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
17:55 11:50hrs
Tenkasi to Chennai Surandai to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
18:05 11:40hrs
Tenkasi to Chennai Sernthamaram to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
18:25 11:20hrs
Tenkasi to Chennai Veerasigamani to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
18:35 11:10hrs
Tenkasi to Chennai Sankaran Koil to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
19:05 10:40hrs
Tenkasi to Chennai Rajapalayam to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
19:55 09:50hrs
Tenkasi to Chennai Srivilliputhur to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
20:15 09:30hrs
Tenkasi to Chennai Kallupatti to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
21:30 08:15hrs
Tenkasi to Chennai T Kallupatti to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
21:30 08:15hrs
Tenkasi to Chennai Thirumangalam to Chennai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 499
22:00 07:45hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Tenkasi Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 11:35hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to T Kallupatti Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 09:05hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Srivilliputhur Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 09:35hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Rajapalayam Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 09:50hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Sankaran Koil Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 10:20hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Sernthamaram Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 10:50hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Surandai Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 11:05hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Pavoorchatram Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 11:20hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Keelapavoor Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 11:15hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Thirumangalam Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 08:45hrs
Chennai to Tenkasi Chennai to Veerasigamani Indicator 2+2, Seater,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 600
18:25 10:35hrs